help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 22 juni 2004 tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankeropsporing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/2004
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/2004
Editie:2
Pagina:62470
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Dit protocol heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het kan door elk van de partijen opgezegd worden mits kennisgeving voor 1 oktober van het voorgaande jaar." (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...
Opmerkingen Juridisch kader: de aanhef vermeldt het "protocolakkoord van 6 mei 2002 tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankerscreening". Geen spoor van bekendmaking van dit protocolakkoord in het BS.