help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2004
Editie:3
Pagina:58383
Advies van de Raad van State 37254
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/09/2005
Artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 en bijlage 1, A, II: 01/08/2004


Periode van geldigheid van 01/08/2004 tot ...