help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 04/06 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan voorzieningen van het beleidsdomein kind en gezin


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2004
Nummer: 04/06
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2004
Pagina:57704
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2004

Periode van geldigheid van 01/06/2004 tot 30/06/2013
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.