help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 mei 2004 houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer "Muntfonds" en "fed+" van het jaar 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/2004
Editie:1
Pagina:57004
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/08/2004 tot ...