help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 mei 2004 houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn en de Slotakte, opgemaakt in Parijs op 3 april 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2004
Editie:1
Pagina:55715
Advies van de Raad van State 36200
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/07/2004 tot ...