help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 mei 2004 houdende instemming met :
1. de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese synchrotronstralingsinstallatie, de bijlagen 1 tot 4, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend in Parijs op 16 december 1988;
2. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese synchrotronstralingsinstallatie, alsook de wijze van uitvoering daarvan, en de briefwisseling, ondertekend in Brussel op 12 november 1990;
3. het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling en de bijlage 1 bij het Protocol, ondertekend in Parijs op 9 december 1991;
4. het Addendum bij de Slotakte van de Conferentie van Gevolmachtigden voor de oprichting van een Europese installatie voor synchrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16 december 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2004
Editie:1
Pagina:55708
Advies van de Raad van State 36091
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/07/2004 tot ...