help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid - Erfgoeddecreet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/2004
Editie:1
Pagina:54626
Advies van de Raad van State 35612
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 4 tot 10, 11, § 3, 12, § 1 tot § 4 en § 6, 13, § 1 tot § 4 en § 6, 16, 21, 24, 26 tot 37 en 52: 01/012005
Artikel 11, § 1 en § 2, 12, § 5, en 13, § 5: 01/01/2006 (DVO 15/07/2005, art. 6)


Periode van geldigheid van 19/07/2004 tot 31/12/2008