help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/2004
Aard van de akte: Bijzondere wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2004
Editie:1
Pagina:53054
  • 21/02/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de BijzW 12/03/2009
Advies van de Raad van State 27313 + 24973 + 26703
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005 (art. 15: "op de eerste dag van de zevende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...