help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 december 2003 betreffende het uniform van de personeelsleden bevoegd voor de opsporing, rapporteren en vaststelling van inbreuken op de bepalingen van de reglementering van de uitvoer, de invoer en doorvoer van afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2003
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/2004
Pagina:50786
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2004

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...