help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 2004 houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2004
Editie:3
Pagina:50583
Advies van de Raad van State 36792
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/07/2004 tot ...