help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 januari 2004 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse Baseball- & Softball Liga v.z.w. betreft en tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 november 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2004
Editie:1
Pagina:5948
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/01/2004

Periode van geldigheid van 30/01/2004 tot 16/06/2004