help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 februari 2004 houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/2004
Editie:3
Pagina:42528
Advies van de Raad van State 34895
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/06/2004 tot ...