help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/2004
Editie:2
Pagina:42734
Advies van de Raad van State 36278
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2005 (BVR 24/06/2005)
Artikel 20 (wat betreft de opheffing van art. 22bis en 23, § 2 DVO 23/01/1991): Te bepalen door de Regering

Periode van geldigheid van 01/07/2005 tot ...