help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/2004
Editie:2
Pagina:42691
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003
Art. 2, 1°, a) : 01/01/2006

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...