help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2004
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/2004
Editie:2
Pagina:41004
Advies van de Raad van State 36652
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 2 tot 30 en 36: 08/04/2004
Art. 31: 12/01/2004
Art. 33: 26/05/2004 (dag van de inwerkingtreding van de codificatie)

Periode van geldigheid van 26/05/2004 tot ...