help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder decreet van 19 maart 2004 betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelgeving op de Vlaamse autonome hogescholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2004
Aard van de akte: Bijzonder decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2004
Editie:3
Pagina:36369
Advies van de Raad van State 35978 + 36447
Inwerkingtreding / Uitwerking Hoofdstuk II (artikel 2 tot 5): treedt in werking op de datum, bepaald voor de inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk 2 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
Hoofdstuk III (artikel 6 tot 8): 01/01/2004
Hoofdstuk IV (artikel 9): 01/10/2004
Hoofdstuk V (artikel 10 tot 19): 01/04/2004

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...
Opmerkingen Het DVO betreffende de rechtspositie van de student... dat de inwerkingtreding bepaalt van de artikelen 2 tot 5 was op het moment van analyse van deze tekst nog niet bekendgemaakt.