help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Bijzonder decreet van 19 maart 2004 betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelgeving op de Vlaamse autonome hogescholen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/03/2004
Nature de l'acte: Bijzonder decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/04/2004
Edition:3
Page:36369
Avis du Conseil d'Etat 35978 + 36447
Entrée en vigueur / Effet Hoofdstuk II (artikel 2 tot 5): treedt in werking op de datum, bepaald voor de inwerkingtreding van titel III, hoofdstuk 2 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;
Hoofdstuk III (artikel 6 tot 8): 01/01/2004
Hoofdstuk IV (artikel 9): 01/10/2004
Hoofdstuk V (artikel 10 tot 19): 01/04/2004

Période de vigueur du 01/01/2004 au ...
Remarques Het DVO betreffende de rechtspositie van de student... dat de inwerkingtreding bepaalt van de artikelen 2 tot 5 was op het moment van analyse van deze tekst nog niet bekendgemaakt.