help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 februari 2004 houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2004, van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2004
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/2004
Pagina:34539
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2004

Uitwerking: aanslagjaar 2004

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot ...