help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 1 april 2004 houdende instemming met het Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/2004
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2004
Editie:2
Pagina:34273
Advies van de Raad van State 36239
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/05/2004 tot ...