help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1976 tot uitvoering van artikel 21, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, tot wijziging van de omloop waarop de krachtens deze wet verleende waarborgen worden aangerekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1976
Pagina:11652
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking