help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 2004 houdende wijziging van de reglementering in verband met de vergunning voor parallelinvoer van geneesmiddelen en in verband met de afschaffing van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2004
Pagina:19272
Advies van de Raad van State 36124
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/04/2004 tot ...