help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 17 juli 1976 :
1. Internationaal Verdrag betreffende het vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (CIV), en Bijlagen;
2. Internationaal Verdrag betreffende het goederenvervoer per spoorweg (CIM), en Bijlagen;
3. Aanvullend Protocol bij de verdragen CIM en CIV;
4. Protocol betreffende de bijdragen in de uitgaven van het Centraal Bureau, van de Staten die partij zijn bij de internationale overeenkomsten betreffende CIM en CIV van 25 februari 1961,
opgemaakt te Bern op 7 februari 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1976
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/07/1976
Pagina:9245
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld