help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1990
Pagina:22407
Advies van de Raad van State 20070
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 2: 01/03/1991