help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 maart 2004 tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2004
Editie:4
Pagina:16008
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/02/2004

Periode van geldigheid van 05/02/2004 tot ...