help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 11. Dezember 2003 zur Abänderung des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 27. Dezember 1996 zur Organisation des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft und zur Regelung der Anwerbung, der Laufbahn und der Besoldung der Beamten und zur Abänderung des Erlasses der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 7. Juni 2001 bezüglich der Einrichtungen O¨ ffentlichen Interesses in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und zur Regelung der Anwerbung, der Laufbahn und der Besoldung der Beamten dieser Einrichtungen

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 11 december 2003 tot wijziging van het besluit van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren en van het besluit van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2003
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/2004
Editie:3
Pagina:15824
Advies van de Raad van State 35400 + 35401 + 35862
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/12/2003 (art. 47: "de dag waarop het wordt aangenomen")

Art.4, 7°, 23 en 26 tot 28: 01/10/2003 (art. 47)
Artikelen 9, 12 tot 19, 29 tot 42 en 44 tot 46: 01/01/2004 (art. 47)

Overgangsbepalingen: art. 43

Periode van geldigheid van 01/10/2003 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.