help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 juli 1976 tot wijziging, voor wat de agent der Zeevaartpolitie betreft, het ministerieel besluit van 13 november 1968 betreffende de bijzondere eisen inzake lichamelijke geschiktheid vereist van de kandidaten voor sommige betrekkingen bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 16/09/1976
Pagina:11583
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1976

Periode van geldigheid van ... tot 13/07/2000