help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2003 houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, en 5, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2001


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/2004
Editie:1
Pagina:14196
  • 17/06/2004 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 34525
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/03/2004 tot ...
Opmerkingen 1) "Bijlage V" vergeten in opschrift BS
2) In artikel 92 van de Nederlandse tekst van de Overeenkomst (BS, p. 14434) gaat het over overeenkomsten van 18/01/1977