help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/2004
Pagina:12198
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 36419
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/03/2004 tot 10/01/2005
Opmerkingen In artikelen 2 en 3 is er een gebrek aan overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst : in de Franse tekst heffen artikelen 2 en 3 de bedoelde bepalingen op en in de Nederlandse tekst trekken artikelen 2 en 3 de bedoelde bepalingen in. Om dit gebrek aan overeenstemming op te lossen dient verwezen te worden naar de in het Verslag aan de Koning uitgedrukte wil van de auteur. Dat verslag houdt geen element in dat de terugwerkende kracht van de afschaffing zou verantwoorden. Derhalve wordt voorgesteld aan te nemen dat de artikelen 2 en 3 een opheffing inhouden.