help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 juni 1976 tot instelling van de vergunning bij in- en uitvoer van sommige goederen in het verkeer met niet-lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, wanneer op deze in- of uitvoer, krachtens een verordening van de bevoegde instellingen van de Europese Gemeenschappen, compenserende bedragen worden toegepast naar aanleiding van muntfluctuaties, en tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 april 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1976
Pagina:8743
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/08/1976