help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 betreffende de toepassing van de akten uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1976
Pagina:8739
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/08/1976

Periode van geldigheid van 30/08/1976 tot 23/01/1994