help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 2004 tot coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2004
Pagina:10353
Advies van de Raad van State 35355
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/02/2004 tot ...
Opmerkingen Dit besluit coördineert het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten, zoals gewijzigd door :
1° de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten;
2° de wet van 7 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van de effecten;
3° de wet van 15 juli 1998 tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels;
4° de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.


Bijlage(n)
Aard Datum    
GecKB 10/11/1967