help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 6 februari 2004 houdende ad-hocwaarborgen voor ondernemingen en waarborgen voor financieringsfondsen en kredietportefeuilles]
Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2004
Editie:2
Pagina:10205
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking Hoofdstuk I (art. 1, 2), III (art. 20 - 22), IV (art. 23, 24), V (art. 25) en VI (art. 26 - 30): 01/03/2004 (BVR 20/02/2004)
Hoofdstuk II (art. 3 - 19): 16/03/2005 (BVR 18/02/2005)
De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet, of elk van de Hoofdstukken, Afdelingen binnen Hoofdstukken, dan wel artikelen ervan, in werking treedt.

Periode van geldigheid van 01/03/2004 tot ...