help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 27. Oktober 2003 zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und dem Grossherzogtum Luxemburg, unterzeichnet am 19. November 2002 in Luxemburg

Decreet van 27 oktober 2003 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Duitstalige Gemeenschap van België en het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend in Luxemburg op 19 november 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/2003
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2004
Editie:1
Pagina:5928
Advies van de Raad van State 35684
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/02/2004 tot ...