help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2004
Editie:2
Pagina:1993
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 36326
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/01/2004 ("op dezelfde datum als de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte")

Periode van geldigheid van 16/01/2004 tot ...