help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 2003 betreffende het model van de stembiljetten in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen ressorteren (P.C.327)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/2003
Pagina:59408
Advies van de Raad van State 35889
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/12/2003 tot ...