help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 15. Mai 2003 zur Abänderung des Erlasses
vom 27. September 1995 bezüglich des Anrechts auf Studienbeihilfen und ihres Betrages

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 15 mei 2003 tot wijziging van het besluit van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2003
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2003
Editie:2
Pagina:58095
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Dit besluit is voor het eerste maal toepasselijk op de aanvragen die vanaf het school- of academiejaar
2002-2003 ingediend worden


Periode van geldigheid van 14/12/2003 tot ...