help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 13. Oktober 2003 zur Zustimmung zum Protokoll über Wasser und Gesundheit zu dem Übereinkommen von 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen, unterzeichnet in London am 17. Juni 1999

Decreet van 13 oktober 2003 houdende instemming met het Protocol over het water en de gezondheid bij de Overeenkomst van 1992 over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Londen op 17 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/2003
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2003
Editie:2
Pagina:58092
Advies van de Raad van State 35742
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/12/2003 tot ...