help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2003 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdvergoeding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/2003
Pagina:56418
Advies van de Raad van State 35524
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2003
Artikel 2, 1° en 2°: 01/07/2002
Artikel 2, 3°: 01/09/2001
Artikel 7: 01/10/2002

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot ...