help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2003
Pagina:54473
Advies van de Raad van State 35643
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/11/2003: MBVO 18/11/2003
Op de datum van de eerste oproep tot indiening van de subsidieaanvragen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad

Periode van geldigheid van 18/11/2003 tot ...