help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de openbare instellingen van sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/2003
Pagina:54080
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 34676
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot 31/12/2005
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 11/07/2003