help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 5 september 2003 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basis- en tussenoverlegcomités voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/2003
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/2003
Editie:1
Pagina:49935
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/10/2003 tot 01/06/2008