help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 april 2003 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de Overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2003
Editie:2
Pagina:44234
Advies van de Raad van State 34337
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/09/2003 tot ...
Opmerkingen Addendum (voir/zie rechtzetting) : MB BS 24/08/2006