help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BA-2003/07 van 18 juli 2003 met instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2003
Nummer: BA-2003/07
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2003
Pagina:41707
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT 2004

Periode van geldigheid van 01/01/2004 tot 31/12/2004