help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief BA-2003/07 van 18 juli 2003 met instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2004 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 18/07/2003
Numéro: BA-2003/07
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/08/2003
Page:41707
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

TT 2004

Période de vigueur du 01/01/2004 au 31/12/2004