help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1976 houdende toekenning van een uniformvergoeding aan sommige personeelsleden van de Regie voor Maritiem transport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 29/10/1976
Pagina:13974
Advies van de Raad van State 12587
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975