help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de erkenning van EBVB nv en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs, en houdende diverse opheffende bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/2003
Editie:1
Pagina:41307
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/03/2003
Artikelen 2 en 3: de door de Koning vastgestelde dag voor de inwerkingtreding van "Boek II" van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten: 01/06/2003

Periode van geldigheid van 24/03/2003 tot ...