help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juli 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1989 tot vaststelling van de taalkaders der wetenschappelijke inrichtingen ressorterend onder de Gemeenschappelijke Culturele Zaken - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1990
Pagina:16278
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1987

Periode van geldigheid van 01/06/1987 tot 20/10/1995