help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2003
Editie:1
Pagina:40403
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1999

Periode van geldigheid van 01/09/1999 tot ...