help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 februari 1976 tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 30 mei 1975, tot wijziging van artikel 160, en van afdeling IV - Recht op werkloosheidsuitkering van werklozen tewerkgesteld door de overheid - van titel III - Werkloosheid - van het koninklijk besluit van 20 december 1963, betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1976
Pagina:3011
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking