help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement, van 19 juni 2003 houdende vaststelling van het "Besluit ontheffing loodsplicht Scheldereglement 2003"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/06/2003
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/07/2003
Page:38348
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/08/2003

Art. 9: uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 29/08/2002


Période de vigueur du 29/08/2002 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.